Välj rätt typ av vård för äldre

Om man som anhörig ser att exempelvis sina föräldrar börjar åldras och på grund av detta behöver mer hjälp än vad de tidigare behövt så ställs man inför en tuff situation. Nummer ett här handlar om det rent emotionella och föklaras med att det – helt enkelt – är väldigt sorgligt att se hur de personer som uppfostrat en plötsligt inte klarar av att genomföra enklare uppgifter längre. Nummer två gällande det tuffa i denna situation är att man måste välja vilken typ av vård som passar bäst för sina föräldrar.

Vi kan här säga att det handlar om att välja vård till en äldre kvinna i Stockholm och om vi radar upp två olika alternativ nedan så kanske detta kan visa för- och nackdelar med dessa. Hennes – i det här fallet – dotter måste väga dessa delar mot varandra och ställa dessa mot hur sin moder i dagsläget ser och hur hon i framtiden kan komma att må.

Det här ska inte ses som något slags facit – valet av vård ska alltid ske efter hur mycket hjälp personen behöver, hur mycket den klarar av att göra på egen hand samt om den äldre personen kanske visar tydliga syndrom på exempelvis demens. För enkelhetens skull säger vi att denna äldre kvinna i Stockholm därför inte ha några större problem mer än att hon inte klarar av att gå några längre sträckor samt att hon har svårt att resa sig ur sin säng.

  • Hemtjänst. Rent spontant skulle man här – gällande just denna kvinna och hennes situation – säga att hemtjänst är det bästa valet. Det som man dock ska veta är att hemtjänst i dagsläget har ett väldigt tvivelaktigt rykte och detta speciellt i Stockholm. Hittar man rätt sorts företag som verkligen har kunnig personal så skulle hemtjänst absolut vara det självklara valet.

Detta är dock ingen garanti i Stockholm längre där många vittnar om opålitlig personal som inte dyker upp på utsatta tider och där servicen inte sker efter den överenskommelse man nått. Ska man använda sig av hemtjänst i Stockholm så måste man också som anhörig verkligen vara noggrann och kolla upp hur de olika företagens rykten ser ut. Hittar man här ett pålitligt hemtjänstföretag i Stockholm så är det – utan tvekan – det bästa och tryggaste alternativet för denna äldre kvinna i Stockholm.

  • Äldreboende. Här finns det både klara för- och nackdelar och om detta val kan vi säga att man får hjälp av utbildad och kunnig personal dygnet runt, de äldre får umgås med varandra och slipper därigenom vara ensamma och dessutom så får de hela tiden hjälp med mat samt eventuella mediciner.

Minussidan då? Ja, här finns också det självklara – man tvingas lämna det hem som man spenderat hela sitt liv i. Något som för många innebär en svår chock och som kan vara svår att vänja sig vid. Om vi fortsätter med denna kvinna i Stockholm så skulle nog ett äldreboende vara ett sämre alternativ än hemtjänst och detta då hon de facto var så pigg att hon fortfarande klarade av allt utom att duscha och stiga upp ur sängen.

Publicerat den
Kategoriserat som Hemtjänst