Familjerätt Göteborg – ta juridisk hjälp med din tvist

Det finns en oroande ökning i Sverige gällande tvister som faller in under familjerätt och det handlar då om exempelvis skilsmässor, om problem att lösa arvsskiften och om tvister som rör vårdnaden om barnen.

Det senare är det som ökat absolut mest: vårdnadstvister är idag betydligt vanligare än vad man tidigare sett. Det är en tvist som dels kostar på att driva, som alltid har en ganska osäker utgång och som dels också kräver att man har rätt juridisk hjälp. Det senare innebär att man bör kontakta en advokatbyrå speciellt inriktad på Familjerätt i Göteborg. Att hitta rätt juridisk hjälp i samband med en vårdnadstvist ger dig bättre möjligheter att vinna målet.

Varför ökar då i synnerhet vårdnadstvister? Det finns olika skäl till detta och många juridisk kunniga personer pekar på att det handlar om det faktum att man kan ange samarbetsproblem som en anledning till varför man som mamma eller pappa ska få ensam vårdnad om de gemensamma barnen.

Samarbetsproblem som fyller ett väldigt brett spektrum och kan handla om allt från att man inte svarar på samtal, att man inte lämnar – eller hämtar – barnen på utsatt tid eller att man i övrigt har svårt att komma överens med den andra vårdnadshavaren. Vilket i sin tur sällan är ovanligt sett till att man nyligen har separerat och att en hel del känslor kan vara i omlopp.

Många vill i och med det senare peka på att samarbetsproblem som ett svepskäl till att man egentligen snarare vill skada – hämnas – på den andra vårdnadshavaren. Barnen blir en bricka i spelet, men det är ofta just dessa som tar störst skada. Om man står på andra sidan och exempelvis som pappa kämpar för sin rätt att även fortsatt vara vårdnadshavare till barnen kan det kännas hopplöst.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

I många fall – om inte fortsatt gemensam vårdnad blir utslaget – så dömer man till mammans fördel i vårdnadstvister. Som pappa behöver man definitivt juridisk hjälp och en advokat inom familjerätt i Göteborg. Dels för det uppenbara – man får professionell hjälp och större chans att vinna tvisten – men dels även för att man får en axel att luta sig mot då det blåser som värst. Vilket det utan tvekan också kan göra i en vårdnadstvist.

Innan en vårdnadstvist tar vi så erbjuds man dock som stridande parter och vårdnadshavare alternativa lösningar i form av samarbetssamtal. Även här så kan det juridiska ombudet delta och föra talan. Ett samarbetssamtal ordnas av kommunen man bor i och varje kommun i Sverige är också, enligt lag, tvungna att erbjuda den hjälpen i samband med en vårdnadstvist. Många av de tvister som tar vid hittar också en lösning i dessa. Parterna kan kommunicera och hitta mer konstruktiva lösningar för boende, försörjning och allt annat som tvisten kan handla om.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik