Gör din OVK-besiktning i Göteborg

Det är viktigt att hålla koll på de bestämmelser och regler som finns när man har en fastighet. Som när det är dags att göra en OVK-besiktning i Göteborg.

Det finns en del bestämmelser kring olika byggnader. Det handlar om hälsan för människorna som vistas där. Att luften är bra och i rörelse är viktigt för att vi ska kunna må bra. Tänk på ett sjukhus dit människor kommer för att bli friska. Hade luften varit dålig, så hade de bara mått sämre.

Därför är det i Sverige lag på att göra en OVK-besiktning med jämna mellanrum på en del byggnader. De som ingår i det är just sjukhus och skola, men även fastigheter där lägenheter hyrs ut. Det är inget du kan göra själv, utan det måste vara med hjälp av någon som är certifierad.

Hur ofta ska OVK-besiktning göras?

När en ny fastighet byggs och ventilationerna ska sättas i bruk, så måste du göra en OVK-besiktning innan dess. Därefter ska det göras mellan vart tredje eller sjätte år. Det beror på vad det är för typ av byggnad. Du kan få hjälp med en OVK-besiktning i Göteborg eller den staden du bor i.

Varenda gång en OVK-besiktning har gjorts, så får ni ett intyg som visar att den är gjord. Finns där något som behöver åtgärdas, så får ni även informationen om det. Luften omkring oss är otroligt viktig, det är anledningen till att dessa besiktningarna ska göras och följas enligt regler och bestämmelser.

OVK-besiktning kan du läsa mer om här: ovkbesiktninggöteborg.se